Rundvisning i Tinghuset/Arresthuset i Aarhus Vester Alle.


21. marts 2024

Turen er et samarbejde imellem Logerne Zenith og Nadir

Efter rundvisningen der starter præcis 14.50, går vi over på ARoS til en kop kaffe.

Rundvisningen er gratis, men ARoS er egenbetaling.

Der er plads til max .25 personer i alt, altså 12 personer pr. Loge.

Turen er med fruer, og i dagligdags tøj.

Tilmelding er først til mølle til:

Br. Ove Ørsted, Nadir hhv. Br. Frank Larsen, Zenith.  Senest  4. marts.

Tinghuset
Vester Alle 10
Aarhus, 8000

Se hele kalenderen