1. grads møde


3. april 2024

Invitation

Kære alle i Logen Nadir
Vi har igen den glæde at invitere jer til fælles møde Logen Zenith

Efter logemødet vil Mogens Lindhard fortælle om sit daglige virke som ansvarlig for Grundfos sociale engagement, og indsatsen for at inkludere personer med handicap i virksomheden, men også de indsatser som Mogens Lindhard arbejder for i det danske samfund igennem sit bestyrelsesarbejde i flere bestyrelser og i sin rolle som formand for det Centrale Handicap Råd, der har til formål at rådgive regering og folketing handicapspørgsmål.

Samlet tilmelding til:
CM Frank Larsen
cmloqenzenith@qmail.com
Senest 1. april

Zenith
Elsted Skolevej 4
Lystrup, 8520

Se hele kalenderen